Εμπορεύματα μέσω κινητού τηλεφώνου - υψηλά κέρδη και υψηλοί κίνδυνοι

Σήμερα, όλοι μπορούν να διαπραγματεύονται εμπορεύματα χάρη στα χρηματοπιστωτικά παράγωγα. Όμως, όλο και περισσότερο, δεν αρκεί μόνο η «εμπιστοσύνη στο εμπόρευμα» αλλά είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πώς λειτουργούν οι σύγχρονες συναλλαγές και ποιοι είναι οι κίνδυνοι.

Τι εννοούμε με τον όρο εμπόρευμα; Με απλά λόγια, πρόκειται για προϊόντα ομοιόμορφης τιμής και ποιότητας, τα οποία παράγονται από πολλούς παραγωγούς. Δεν πρόκειται δηλαδή για παράδειγμα για κινητά τηλέφωνα, τα οποία από πολλές απόψεις διαφέρουν. Τα εμπορεύματα χωρίζονται σε μεμονωμένες ομάδες: ενέργεια, όπως το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, στη συνέχεια μέταλλα, δηλαδή όχι μόνο πολύτιμα μέταλλα όπως χρυσός, ασήμι, πλατίνα ή παλλάδιο, αλλά π.χ. και χαλκός, και τελικά γεωργικά προϊόντα (π.χ. διάφορα είδη σιτηρών, κακάο, καφές, κρέας και τα βοοειδή ή ακόμη και ο χυμός πορτοκάλι). Σε κάθε χρηματιστήριο εμπορευμάτων όπου πραγματοποιούνται συναλλαγές, προσδιορίζονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των μεμονωμένων εμπορευμάτων και οι εμπορεύσιμες ποσότητές τους.

Δεδομένης της φύσης των χρηματιστηρίων εμπορευμάτων, όπου παρατηρούνται συχνά και οι μικρότερες κινήσεις τιμών, είναι φυσικό να χρησιμοποιούνται προϊόντα μόχλευσης, όπως οι συμβάσεις επί διαφορών (CFD - από το αγγλικό contract for difference). Στην περίπτωση των κινήσεων των τιμών, πληρώνεται η διαφορά βάσει αυτής της σύμβασης. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής, ο αγοραστής πληρώνει τη διαφορά αυτή στον πωλητή και αντίστροφα σε περίπτωση μείωσης της τιμής. Επομένως, τα CFDs είναι παράγωγα που επιτρέπουν την κερδοσκοπία στις κινήσεις των τιμών, χωρίς τη φυσική κατοχή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου - στην προκειμένη περίπτωση του εμπορεύματος.

Θα παρουσιάσουμε τις συναλλαγές εμπορευμάτων με χρήση CFD και χρηματοοικονομικής μόχλευσης στο ακόλουθο παράδειγμα. Το πετρέλαιο Βόρειας Θάλασσας Brent, είχε στις 23 Ιουλίου 2019 στις 18:45 αξία 62,95 USD, και στις 23:15 αξία 64,27 USD. Πρόκειται για μια αύξηση 2,09%. Ο πίνακας παρουσιάζει παραδείγματα συναλλαγών μόχλευσης. Επί του παρόντος, στις συναλλαγές πετρελαίου μέσω CFD, εφαρμόζεται μόχλευση 1:10, αλλά το παράδειγμά μας στον πίνακα δείχνει επίσης ποιο/α θα ήταν το κέρδος ή απώλεια, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί χαμηλότερη μόχλευση ή διαπραγμάτευση χωρίς μόχλευση. Πρόκειται για εκτίμηση στην άνοδο της τιμής, δηλαδή κατά την άνοδο της τιμής πραγματοποιείται κέρδος, κατά την πτώση ζημία.

Απεικόνιση για το πώς λειτουργούν οι συναλλαγές CFD με μόχλευση σε πετρέλαιο

tab_ropa_eng

* Τέλη: Ο πίνακας δείχνει το λεγόμενο spread, τη προμήθεια του μεσίτη, η οποία υπολογίζεται από τα κέρδη του εμπόρου από τη διαφορά μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης. Ποιες είναι οι προμήθειες και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού τους, μπορείτε να μάθετε εδώ.

Τα σενάρια ισχύουν για έναν έμπορο, ο οποίος άνοιξε τη θέση του στην τιμή των 62,95 USD στις 23 Ιουλίου 2019 στις 18:45 και την έκλεισε στις 23 Ιουλίου στις 23:15 σε τιμή 64,27 USD. Κατ’ αυτή την περίοδο, η τιμή του WTI Crude αυξήθηκε κατά 4,22%. Όπως προαναφέρθηκε, ο έμπορος υπέθεσε την αύξηση των τιμών. Χωρίς τη χρήση της μόχλευσης, ενδεχομένως θα κέρδιζε 209 ευρώ με αρχική επένδυση 10.000 ευρώ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν μια αποτυχημένη διαπραγμάτευση. Αντιθέτως. Εάν ο επενδυτής υπέθετε την πτώση της τιμής, θα έχανε χρήματα. Επομένως στην περίπτωση αυτή, η εκτίμηση στην αύξηση της τιμής ήταν μια κατάλληλη στρατηγική.

Ωστόσο, το κέρδος μπορεί να πολλαπλασιαστεί με χρήση της μόχλευσης, για παράδειγμα, με την αναλογία 1:5 στην ίδια περίπτωση, ο επενδυτής θα κέρδιζε 1.045 ευρώ. Με μόχλευση 1:10, η οποία εφαρμόζεται επί του παρόντος στο εμπόριο πετρελαίου, θα έφτανε σε κέρδος μέχρι και 2.090 ευρώ.

Η ρύθμιση της κεφαλαιαγοράς της ΕΕ επιτρέπει μέγιστη μόχλευση 1:10 για τις συναλλαγές εμπορευμάτων. Αλλά όπως η μόχλευση πολλαπλασιάζει τα κέρδη, έτσι μπορεί να πολλαπλασιάσει και τις απώλειες. Αντίθετα, αν ο επενδυτής υπέθετε την πτώση των τιμών, σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιώντας μόχλευση 1:10, θα έχανε 2 090 ευρώ, δηλαδή θα έχανε έτσι σε 4 ώρες, σχεδόν το ένα τέταρτο του ποσού που επενδύθηκε.

Όπως έχουμε δείξει, πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο προϊόν και έτσι κανένας σοβαρός φορέας δεν το παρέχει χωρίς να λάβει ικανοποιητικό αποτέλεσμα από το επενδυτικό ερωτηματολόγιο. Αυτό απαιτείται από το νόμο να συμπληρώνεται από όλους τους πιθανούς πελάτες πριν να τους προσφέρονται τα τόσο επικίνδυνα προϊόντα.

Οι συναλλαγές με μόχλευση έχουν μακρά ιστορία

Η πρώτη διαπραγμάτευση με χρήση μόχλευσης, ήταν η αγορά της Pan-Atlantic Steamship Company από την McLean Industries, Inc., τον Ιανουάριο του 1955. Σήμερα ονομάζουμε αυτές τις συναλλαγές ως εξαγορές προβληματικών επιχειρήσεων. Αυτές οι εξαγορές είχαν τη μεγαλύτερη άνθιση στη δεκαετία του 1980. Τα CFD που γνωρίζουμε σήμερα, γεννιούνται στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1990. Οι ιδρυτές τους ονομάζονται Brian Keelan και Jon Wood από την UBS Warburg. Τα CFD χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και άλλους θεσμικούς επενδυτές λόγω της δυνατότητας διαπραγμάτευσης χωρίς φυσική ιδιοκτησία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Απέφευγαν έτσι την εποχή εκείνη, μια σειρά υψηλών τελών.

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990, χάρη στην ανάπτυξη του ίντερνετ και άλλων διαύλων επικοινωνίας, πέρασε η δυνατότητα συναλλαγών CFDs σε μικροεπενδυτές. Το ίντερνετ και η ανάπτυξη στoυς κλάδους επικοινωνίας, επέτρεψε την παρακολούθηση των άμεσων κινήσεων των τιμών και την άμεση διαπραγμάτευση. Σε σχέση με αυτό, δημιουργήθηκαν πολλές νέες online πλατφόρμες και εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας, που διευκόλυναν ακόμη περισσότερο τη διαπραγμάτευση. Χάρη σε αυτή την πρόσβαση, η διαπραγμάτευση στην κεφαλαιαγορά έχει γίνει ένα μαζικό ζήτημα.

Disclaimer: The content of the Reports constitutes Marketing Communication and does not constitute Investment Advice or Investment Research or an offer for any transactions in financial instrument. The content of the Reports represents the view of our experts on a generic basis, and does not take into consideration individual readers personal circumstances, investment experience or current financial situation. In addition, the Reports have not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of Investment Research, and are not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of Investment Research. Readers using the Reports should consider the possibility of encountering substantial losses. The past performance is not a guarantee of future results. Therefore, Goldenburg Group Limited shall not accept any responsibility for any losses of traders due to the use and the content of its Reports.