Τα επιτόκια στην ευρωζώνη παραμένουν στο χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία. Το κόστος ορισμένων δανείων των νοικοκυριών αυξήθηκε ελαφρά

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο σύσφιξης της νομισματικής της πολιτικής, αν και ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται ελαφρώς το Σε...

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της ΕΕ πλησιάζει τα αποδεκτά όρια πληθωρισμού στην ευρωζώνη

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 13,2 τοις εκατό σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2021, ενώ στην ευρωζώνη η οικονομική άνοδος ήταν ακόμη κατά 0,4 τοις εκατό υψηλ...

Διαβάστε περισσότερα

Το δημόσιο χρέος της ευρωζώνης πλησιάζει το εκατό τοις εκατό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος

Η ευρωζώνη έκλεισε το 2019 με δημόσιο χρέος 84 τοις εκατό σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Ωστόσο, ήδη στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του προηγούμενου έτους, το επίπεδό του αυξήθηκε...

Διαβάστε περισσότερα