Τα επιτόκια στην ευρωζώνη παραμένουν στο χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία. Το κόστος ορισμένων δανείων των νοικοκυριών αυξήθηκε ελαφρά

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο σύσφιξης της νομισματικής της πολιτικής, αν και ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάν...

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της ΕΕ πλησιάζει τα αποδεκτά όρια πληθωρισμού στην ευρωζώνη

Η οικονομία των 27 κρατών μελών της ΕΕ έχει βγει από την ύφεση μετά τον covid. Οι επιδόσεις της οικονομίας βελτιώθηκαν σημαντικά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ως...

Διαβάστε περισσότερα

Το δημόσιο χρέος της ευρωζώνης πλησιάζει το εκατό τοις εκατό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος

Ενώ η κρίση του κορονοϊού στην ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση σιγά σιγά χαλαρώνει, αφήνει πίσω της μεγάλη αναταραχή στα δημόσια οικονομικά των επιμέρους κρατών μελών. Ενώ...

Διαβάστε περισσότερα