Η οικονομία της ΕΕ πλησιάζει τα αποδεκτά όρια πληθωρισμού στην ευρωζώνη

Η οικονομία των 27 κρατών μελών της ΕΕ έχει βγει από την ύφεση μετά τον covid. Οι επιδόσεις της οικονομίας βελτιώθηκαν σημαντικά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό απασχόλησης έχει αυξηθεί, ενώ το ποσοστό πληθωρισμού έφτασε ουσιαστικά τον στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 13,2 τοις εκατό σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2021, ενώ στην ευρωζώνη η οικονομική άνοδος ήταν ακόμη κατά 0,4 τοις εκατό υψηλότερη. Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2021 (1ο τρίμηνο), οι οικονομίες και των δύο ομάδων παρουσίασαν πτώση 1,3 τοις εκατό σε ετήσια βάση.

Σε σύγκριση ανά τρίμηνο (2ο τρίμηνο), η οικονομία της ΕΕ βελτιώθηκε κατά 1,9 τοις εκατό και η οικονομία της ευρωζώνης κατά 2 τοις εκατό. Το πρώτο τρίμηνο, η οικονομία της ΕΕ συρρικνώθηκε κατά 0,3 τοις εκατό και η οικονομία της ευρωζώνης κατά 0,1 τοις εκατό. Αυτό προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.[1] Αυτές οι 27 χώρες της ΕΕ είναι σχετικά κοντά στη διαγραφή των συνεπειών του σοκ από τον κορωνοϊό. Θα μπορούσαν να το πετύχουν μέχρι το τέλος του έτους, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και, ειδικότερα, αν θα ληφθούν ή όχι αντιεπιδημιολογικά μέτρα στο τέλος του έτους.

Η ισχυρότερη αύξηση του ΑΕΠ καταγράφηκε στα νότια κράτη μέλη. Η ταχύτερη άνοδος καταγράφηκε στην Ισπανία (σχεδόν 20 τοις εκατό σε ετήσια βάση), την Ιταλία (17,3 τοις εκατό), την Πορτογαλία (15,5 τοις εκατό) και επίσης στη Γαλλία (18,7 τοις εκατό). Η Φινλανδία (7,4 τοις εκατό) και η Τσεχική Δημοκρατία (7,8 τοις εκατό) συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών με τη βραδύτερη άνοδο. Η ισχυρότερη ευρωπαϊκή οικονομία (Γερμανία) κατέγραψε ετήσια άνοδο του ΑΕΠ της τάξεως του 9,2 τοις εκατό το δεύτερο τρίμηνο, στοιχείο βασικό για την άνοδο της οικονομίας  της ΕΕ ως σύνολο.

Τα ποσοστά απασχόλησης παρουσίασαν άνοδο παράλληλα με την αύξηση των οικονομικών επιδόσεων. Το δεύτερο τρίμηνο, ο οικονομικός πήχης  στην ΕΕ ανέβηκε κατά 0,6 τοις εκατό ανά τρίμηνο και στην ευρωζώνη κατά 0,5 τοις εκατό.[2] Αυτός ήταν και ο ρυθμός αύξησης του αριθμού των ατόμων που απασχολούνται και στις δύο ομάδες από το 2015 έως την κρίση του κορωνοϊού. Έτσι, η αγορά εργασίας στέλνει έτσι σήματα ότι η οικονομία της ΕΕ ενισχύεται και ανακάμπτει από την ύφεση. Το ίδιο υποδηλώνει η σύγκριση μεταξύ των τριμήνων.

Ο αυξανόμενος πληθωρισμός βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών οικονομικών και πολιτικών θεσμών. Η ταχεία αντίδραση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενεργώντας από κοινού, έδειξε ότι ο ετήσιος πληθωρισμός ξεπέρασε το 2 τοις εκατό τον Ιούλιο. Σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό ήταν 2,5 τοις εκατό στην ΕΕ και 2,2 τοις εκατό στην ευρωζώνη.[3] Δεδομένου ότι αυτό το ποσοστό πληθωρισμού πλησιάζει τον στόχο του 2,0 τοις εκατό της ΕΚΤ[4], οι προοπτικές για την οικονομία της ΕΕ, οι οποίες στηρίζονται από την αύξηση του ΑΕΠ και την απασχόληση το δεύτερο τρίμηνο, μπορούν εν ολίγοις να εκτιμηθούν ως αισιόδοξες.

Tony Christoforou

Γενικός διευθυντής

Goldenburg Group Ltd.

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563231/2-17082021-AP-EN.pdf/f70fe6cf-1859-c3ec-27f9-b5da6c6fc07a?t=1629187332055

[2] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563231/2-17082021-AP-EN.pdf/f70fe6cf-1859-c3ec-27f9-b5da6c6fc07a?t=1629187332055

[3] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563239/2-18082021-AP-EN.pdf/4488fc81-7b31-d682-2087-b7e597c07416?t=1629276661823

[4] https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708~dc78cc4b0d.en.html

Disclaimer: The content of the Reports constitutes Marketing Communication and does not constitute Investment Advice or Investment Research or an offer for any transactions in financial instrument. The content of the Reports represents the view of our experts on a generic basis, and does not take into consideration individual readers personal circumstances, investment experience or current financial situation. In addition, the Reports have not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of Investment Research, and are not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of Investment Research. Readers using the Reports should consider the possibility of encountering substantial losses. The past performance is not a guarantee of future results. Therefore, Goldenburg Group Limited shall not accept any responsibility for any losses of traders due to the use and the content of its Reports.