Τα επιτόκια στην ευρωζώνη παραμένουν στο χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία. Το κόστος ορισμένων δανείων των νοικοκυριών αυξήθηκε ελαφρά

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο σύσφιξης της νομισματικής της πολιτικής, αν και ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται ελαφρώς το Σεπτέμβριο. Τα επιτόκια της ΕΚΤ παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά, όπως και τα τραπεζικά επιτόκια της ευρωζώνης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο σύσφιξης της νομισματικής της πολιτικής, αν και ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται ελαφρώς το Σεπτέμβριο. Τα επιτόκια της ΕΚΤ παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά, όπως και τα τραπεζικά επιτόκια της ευρωζώνης.

Τον Αύγουστο συνεχίστηκε η πτωτική τάση των επιτοκίων σε όλα σχεδόν τα τραπεζικά προϊόντα στη ζώνη του ευρώ. Το κόστος δανεισμού των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων παραμένει κάτω από 1,5% κατά μέσο όρο.

Ωστόσο, όσον αφορά τους επιμέρους τύπους δανείων, η κατάσταση διαφέρει ελαφρώς. Για παράδειγμα, τα βραχυπρόθεσμα καταναλωτικά δάνεια με διάρκεια έως ένα έτος για τα νοικοκυριά αυξήθηκαν περαιτέρω σε 5,76% τον Αύγουστο. Στην περίπτωση αυτή, το μέσο επιτόκιο αυξάνεται σταθερά από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Σε άλλους τύπους δανείων των νοικοκυριών, σημειώθηκε περαιτέρω ελαφρά μείωση των επιτοκίων ή η πραγματική στασιμότητά τους. Το χαμηλότερο επιτόκιο αφορά τα δάνεια για αγορά κατοικίας, το οποίο ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 1,3% στην ευρωζώνη.

Στην περίπτωση των επιχειρηματικών δανείων, τα επιτόκια επίσης μειώθηκαν τον Αύγουστο. Καθώς τα επιτόκια είναι ήδη πολύ χαμηλά, η πτώση φυσικά επιβραδύνεται. Τα περισσότερα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων κυμαίνονται από 1,7 έως 1,8 τοις εκατό.

Τα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων παραμένουν πολύ χαμηλά. Στην περίπτωση των καταθέσεων των νοικοκυριών υπό προειδοποίηση, τα βραχυπρόθεσμα (έως τρεις μήνες) επιτόκια είναι υψηλότερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το μέσο επιτόκιο είναι 0,34%, ενώ στις καταθέσεις με προθεσμία προειδοποίησης έως ένα έτος, το μέσο επιτόκιο είναι 0,16%.

Οι καταθέσεις εταιρειών φέρουν τόκους με αρνητικό επιτόκιο. Με προθεσμία προειδοποίησης έως ένα έτος, το επιτόκιο είναι -0,31%, ενώ οι καταθέσεις μίας ημέρας έχουν επιτόκιο -0,02%.

Δεν μπορεί να υποτεθεί ότι τα επιτόκια στην ευρωζώνη θα αλλάξουν σημαντικά στο εγγύς μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει καταστήσει σαφές αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες ότι, δε σκοπεύει να αυστηροποιήσει τη νομισματική πολιτική και δεν θέλει να επαναλάβει το λάθος της περιόδου μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και του 2009, όταν τα επιτόκια αυξήθηκαν σχετικά νωρίς.

Η ΕΚΤ έχει προσφάτως ανακοινώσει ότι επιβραδύνει τον ρυθμό των πανδημοσιολογικών κινήτρων αγοράς ομολόγων. «Με βάση μια κοινή αξιολόγηση των συνθηκών χρηματοδότησης και των προοπτικών για τον πληθωρισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης μπορούν να διατηρηθούν με έναν ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό καθαρών αγορών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του πανδημικού προγράμματος αγοράς έκτακτης ανάγκης (PEPP) σε σχέση με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα», ανακοίνωσε η ΕΚΤ.

Τόνυ Χριστοφόρου

Γενικός Διευθυντής

Goldenburg Group Ltd.

 

Η Goldenburg Group Limited είναι μια πλήρως αδειοδοτημένη εταιρεία, εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), με αριθμό άδειας ΚΕΠΕΥ 242/14, η οποία παρέχει ολοκληρωμένες επενδυτικές υπηρεσίες διεθνώς.

Αποποίηση ευθυνών: Το περιεχόμενο του παρόντος υλικού αποτελεί επικοινωνία μάρκετινγκ και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως οποιασδήποτε μορφής επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική έρευνα ή πρόταση για οποιαδήποτε συναλλαγή σε χρηματοπιστωτικό μέσο. Το περιεχόμενο του υλικού αντιπροσωπεύει την άποψη των ειδικών μας σε γενική βάση και δεν λαμβάνει υπόψη τις προσωπικές συνθήκες, την επενδυτική εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του κάθε αναγνώστη. Επιπλέον, το υλικό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της ανεξαρτησίας της Επενδυτικής Έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση συναλλαγών πριν από τη διάδοση της Επενδυτικής Έρευνας. Οι αναγνώστες που χρησιμοποιούν το υλικό θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν σημαντικές απώλειες. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, η Golednburg Group Limited, τα αρμόδια πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων, των αντιπροσώπων, των διευθυντών ή των υπαλλήλων της, δεν εγγυώνται την ακρίβεια, την εγκυρότητα, την επικαιρότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών/δεδομένων που διατίθενται και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει στους εμπόρους από οποιαδήποτε επένδυση που πραγματοποιήθηκε με βάση τις εν λόγω πληροφορίες/δεδομένα και λόγω της χρήσης του παρόντος υλικού.

 

Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω της χρήσης μόχλευσης. Το 83,12 % των λογαριασμών μικροεπενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των CFD και αν μπορείτε να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο για απώλεια των χρημάτων σας.

 

Disclaimer: The content of the Reports constitutes Marketing Communication and does not constitute Investment Advice or Investment Research or an offer for any transactions in financial instrument. The content of the Reports represents the view of our experts on a generic basis, and does not take into consideration individual readers personal circumstances, investment experience or current financial situation. In addition, the Reports have not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of Investment Research, and are not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of Investment Research. Readers using the Reports should consider the possibility of encountering substantial losses. The past performance is not a guarantee of future results. Therefore, Goldenburg Group Limited shall not accept any responsibility for any losses of traders due to the use and the content of its Reports.