Η Goldenburg Group LTD ρυθμίζεται και ελέγχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με αριθμό άδειας CIF 242/14. Η CySEC είναι η εποπτική και ρυθμιστική αρχή για εταιρείες επενδυτικών υπηρεσιών στην Κύπρο και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Η Goldenburg Group LTD συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ και τους τοπικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) και του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (87(I)/2017) της Κύπρου.

Διαβάστε περισσότερα

Η έκθεση Risk Disclosure για το έτος 2017 βρίσκεται εδώ.

Η έκθεση Risk Disclosure για το έτος 2018 βρίσκεται εδώ.

Η έκθεση Risk Disclosure για το έτος 2019 βρίσκεται εδώ.

Η έκθεση Risk Disclosure για το έτος 2020 βρίσκεται εδώ.

Η έκθεση Risk Disclosure για το έτος 2021 βρίσκεται εδώ.

Το Συνοπτικό δηλωτικό για την ποιότητα της εκτέλεσης και το RTS28 για το έτος 2017 βρίσκεται εδώ.

Το Συνοπτικό δηλωτικό για την ποιότητα της εκτέλεσης και το RTS28 για το έτος 2018  βρίσκεται εδώ.

Το Συνοπτικό δηλωτικό για την ποιότητα της εκτέλεσης και το RTS28 για το έτος 2019  βρίσκεται εδώ.

Το Συνοπτικό δηλωτικό για την ποιότητα της εκτέλεσης και το RTS28 για το έτος 2019  βρίσκεται εδώ.

Η Σύγκρουση συμφερόντων Disclosure βρίσκεται εδώ .

Η Goldenburg Group Ltd ενημερώνει ότι η συνεργασία της με τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπό της Corinth Capital M.E.P.E στην Ελλάδα έχει τερματιστεί από τις 30 Νοεμβρίου 2021.

Η Goldenburg Group Ltd ενημερώνει δια του παρόντος ότι η συνεργασία της με τον δεσμευμένο αντιπρόσωπό της Tozsdeikereskedes.hu Kft. στην Ουγγαρία έχει τερματιστεί από τις 10 Δεκεμβρίου 2021.

Η Goldenburg Group Ltd ενημερώνει δια του παρόντος ότι η συνεργασία της με τον δεσμευμένο αντιπρόσωπό της Fors Magna, S.L. στην Ισπανία έχει τερματιστεί από τις 18 Φεβρουαρίου 2022.

Δια του παρόντος, η εταιρεία Goldenburg Group Ltd πληροφορεί ότι η συνεργασία της με τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπό της QUENTAS S.R.O. στη Τσεχία έχει τερματιστεί από τις 31 Αυγούστου 2022.

Παρακαλώ όπως βρείτε συνημμένη τη δήλωση Γνωστοποίησης εδώ (για πελάτες Νότιας Αφρικής).