Ανοιχτή πώληση (short)

1)     Η έννοια της ανοιχτής πώλησης

 

Η ανοιχτή πώληση είναι μια επενδυτική ή εμπορική στρατηγική που υποθέτει τη μείωση της τιμής των μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων. Συνεπώς, ο επενδυτής επωφελείται όταν η τιμή πέφτει.

 

2)     Πότε οι επενδυτές ποντάρουν στην πτώση των χρηματοοικονομικών μέσων

 

Ο επενδυτής δίνει την εντολή ανοιχτής πώλησης (shorting) εάν πιστεύει ότι η τιμή του χρηματοοικονομικού μέσου πρόκειται να μειωθεί. Οι επενδυτές χρησιμοποιούν το shorting για κερδοσκοπία ή αντιστάθμιση. Η κερδοσκοπία χρησιμοποιείται για να επωφεληθεί ο επενδυτής από μια πιθανή πτώση της τιμής ενός συγκεκριμένου χρεογράφου. Η δεύτερη επιλογή είναι η αντιστάθμιση (hedging), την οποία χρησιμοποιούν οι επενδυτές για την προστασία των κερδών τους ή τον περιορισμό των ζημιών σε χρεόγραφα ή χαρτοφυλάκια.

 

3)     Πώς λειτουργεί το shorting

 

Εάν ο επενδυτής αποφασίσει για ανοιχτή πώληση (shorting), ανοίγει τη θέση όταν δανείζεται ένα χρηματοοικονομικό μέσο του οποίου η αξία πιστεύει ότι θα μειωθεί. Ο επενδυτής στη συνέχεια πουλάει αυτά τα δανεισμένα μέσα σε αγοραστές οι οποίοι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν την τιμή της αγοράς. Πριν από την επιστροφή των δανεισμένων μέσων, ο έμπορος δεσμεύεται ότι η τιμή θα συνεχίσει να πέφτει και μπορούν να τα αγοράσουν σε χαμηλότερη τιμή.

 

4)     Πώς μπορεί ένας επενδυτής να κερδίσει χρήματα με το shorting

Θα δείξουμε τις δυνατότητες για κέρδη με το shorting στα ακόλουθα παραδείγματα

 

Apple

Η επένδυση σε μετοχές της Apple Inc. στις 3 Μαΐου 2020, με «short selling» στην τιμή πώλησης 303 USD ανά μετοχή, θα είχε ως αποτέλεσμα απόδοση 5,45%, σε περίπτωση που οι μετοχές στη συνέχεια αγοράζονταν την ίδια ημέρα σε τιμή αγοράς 286,5 USD ανά μετοχή. Εάν ο επενδυτής επένδυε 1.000 USD, η επένδυσή του θα του επέφερε κέρδη στο ύψος των 54,5 USD.

Διάγραμμα 1. Αύξηση των τιμών των μετοχών της εταιρείας Apple στις 3 Μαΐου 2020

article51

Πηγή: www.Tradingview.com

 

Tesla

Με short selling των μετοχών της εταιρείας Tesla για 1.000 USD στις 5 Φεβρουαρίου 2020, σε τιμή αγοράς 823 USD και την μετέπειτα αγορά μετοχών για 730 USD, θα υπάρξει απόδοση 11,3% της επένδυσης. Με επένδυση 1.000 USD, το κέρδος του επενδυτή θα είναι 113 USD.

Διάγραμμα 2. Α‘υξηση των τιμών των μετοχών της εταιρείας Tesla στις 5 Φεβρουαρίου 2020

article52

Πηγή: www.Tradingview.com

 

Πετρέλαιο Brent

Με short selling των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent στις 6 Μαρτίου 2020 για 50,21 USD το βαρέλι, και την μετέπειτα αγορά του μέσου την ίδια ημέρα, για 45,21 USD ανά βαρέλι, αυτό θα σήμαινε απόδοση 9,96% της επένδυσης. Με επένδυση 1.000 USD, ο επενδυτής θα κερδίσει 99,6 USD σε μία ημέρα διαπραγμάτευσης.

Διάγραμμα 3. Αύξηση τιμών πετρελαίου Brent ανά βαρέλι στις 6 Μαρτίου 2020

article53

Πηγή: www.Tradingview.com

 

Χρυσός

Εάν, στις 28 Φεβρουαρίου 2020, ο επενδυτής πούλησε με shorting συμβόλαια χρυσού αξίας 1.000 USD, για 1.646 USD, και στη συνέχεια αγόρασε τον ίδιο αριθμό συμβολαίων για 1.568 USD, σημείωσε απόδοση 4,74% της αρχικής επένδυσης. Στην μετέπειτα αγορά συμβόλαιων χρυσού με αρχική επένδυση 1.000 USD, το κέρδος του επενδυτή θα ήταν 47,4 USD.

Διάγραμμα 4. Αύξηση της τιμής του χρυσού ανά ουγγιά στις 28 Φεβρουαρίου 2020

article54

Πηγή: www.Tradingview.com

Σημείωση: Όλα τα παραδείγματα δίνονται χωρίς μόχλευση και υπολογισμό spread για καλύτερη κατανόηση.)

Οι κίνδυνοι που προκύπτουν κατά το άνοιγμα μιας short θέσης είναι η πιθανότητα απώλειας πολύ μεγαλύτερη από το 100% της αρχικής επένδυσης. Ο κίνδυνος υπάρχει επειδή η ανοδική τιμή της μετοχής δεν είναι περιορισμένη και μπορεί να αυξάνεται επ 'αόριστον. Ο δεύτερος σημαντικός κίνδυνος είναι το ενδεχόμενο πρόβλημα που σχετίζεται με την επαναγορά των μετοχών αν ο επενδυτής αποφασίσει να κλείσει τη θέση. Ο λόγος μπορεί να είναι: ο μεγάλος αριθμός επενδυτών οι οποίοι επίσης σορτάρουν τις μετοχές αυτής της εταιρείας ή η χαμηλή ρευστότητα της διαπραγμάτευσης των μετοχών στο χρηματιστήριο.

 

Εκτός από τους κινδύνους κατά το short selling που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχουν πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με αυτήν την διαπραγμάτευση:

1)     Κόστος περιθωρίου

Δεδομένου ότι οι ανοιχτές πωλήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέσω λογαριασμών περιθωρίου, οι τόκοι για τις βραχυπρόθεσμες συναλλαγές μπορούν να προστεθούν με την πάροδο του χρόνου.

2) Κόστος δανεισμού - είναι δύσκολο να πάρετε δάνεια και πιστώσεις λόγω του υψηλού βραχυπρόθεσμου επιτοκίου, περιορισμένης κίνησης στο χρηματιστήριο ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Τα τέλη μπορεί να είναι υπερβολικά.

3) Μερίσματα και άλλες πληρωμές

Ο πωλητής-short είναι υπεύθυνος για την πληρωμή μερισμάτων από το shorting των μετοχών του φορέα από τον οποίο δανείστηκε αυτές τις μετοχές. Είναι επίσης υπεύθυνος για τη διανομή των μετοχών, την κατανομή και την έκδοση μετοχών μπόνους, οι οποίες θα επιβαρύνουν επιπλέον τον επενδυτή.

Disclaimer: The content of the Reports constitutes Marketing Communication and does not constitute Investment Advice or Investment Research or an offer for any transactions in financial instrument. The content of the Reports represents the view of our experts on a generic basis, and does not take into consideration individual readers personal circumstances, investment experience or current financial situation. In addition, the Reports have not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of Investment Research, and are not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of Investment Research. Readers using the Reports should consider the possibility of encountering substantial losses. The past performance is not a guarantee of future results. Therefore, Goldenburg Group Limited shall not accept any responsibility for any losses of traders due to the use and the content of its Reports.