Συναλλαγές μέσω κινητών: υψηλά κέρδη και υψηλοί κίνδυνοι

Οι χρήστες πλατφορμών διαπραγμάτευσης έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία των επαγγελματιών χρηματιστών, αλλά συχνά υποτιμούν τους κινδύνους.

Ο διαδικτυακός κόσμος έχει καταστήσει τη διαπραγμάτευση τίτλων προσιτή στο ευρύ κοινό και δεν αποτελεί πλέον μόνο προνόμιο για επιλεγμένες ομάδες πληθυσμού. Δεν χρειάζεται να πάτε στην τράπεζα ή να αναζητήσετε μεσίτη, θεωρητικά δεν χρειάζεται καν να συμβουλευτείτε σε τι και πώς να επενδύσετε. Δε χρειάζεται καν να διαθέτετε υπολογιστή ισχυρών επιδόσεων με πολλές οθόνες γύρω του, όπως βλέπουμε στις ταινίες τους επενδυτικούς τραπεζίτες της Wall Street. Θεωρητικά, μπορείτε να αποκτήσετε τα ίδια κέρδη με ένα συνηθισμένο «smartphone», στο οποίο κατεβάζετε δωρεάν μια επιχειρηματική εφαρμογή όπως είναι, για παράδειγμα, το Metatrader. Μπορείτε έτσι να διαπραγματευτείτε κυριολεκτικά οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Και αν δεν εμπιστεύεστε την κρίση σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε το λεγόμενο κοινωνικό εμπόριο (social trading), δηλαδή να ρυθμίσετε τις συναλλαγές σας έτσι ώστε να αντιγράφουν τις συναλλαγές του επιλεγμένου επενδυτή ή εταιρείας.

 

Διαπραγματεύσεις με μόχλευση: υψηλά κέρδη και υψηλές απώλειες

Σε αντίθεση με τις μετοχές ή τα νομίσματα, οι συμβάσεις επί διαφορών άρχισαν να χρησιμοποιούνται στις επενδύσεις σχετικά πρόσφατα - στη δεκαετία του 1990. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκαν από επενδυτικά ιδρύματα για να αντισταθμίζουν τις κινήσεις των τιμών των μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Με την πάροδο του χρόνου έγιναν προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται στην αγορά από μικρούς επενδυτές και εμπόρους.

 Όταν ο έμπορος χρησιμοποιεί ένα μέσο CFD, δεν γίνεται ιδιοκτήτης της πραγματικής μετοχής. Επομένως, δεν δικαιούται μερίδιο από τα κέρδη ούτε έχει οποιαδήποτε εξουσία λήψης αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά, για παράδειγμα, δεν πληρώνει χρηματιστηριακές προμήθειες και η διαπραγμάτευση με CFD είναι ταχύτερη και ευκολότερη από τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία.

Τα CFDs είναι χρηματοοικονομικά παράγωγα που χρησιμοποιούνται για κερδοσκοπία στις κινήσεις των τιμών. Με απλά λόγια, ένα CFD δημιουργείται ανοίγοντας μια θέση και τελειώνει κλείνοντάς την. Μπορούμε να υποθέσουμε τη μείωση ή την αύξηση των τιμών. Κατά το κλείσιμο της θέσης, η εκτίμηση του εμπόρου είναι ίση με την πραγματική πορεία της τιμής. Έτσι πραγματοποιείται κέρδος ή ζημία. Αυτό πολλαπλασιάζεται περαιτέρω με τη χρήση χρηματοοικονομικής μόχλευσης, η οποία επιτρέπει την συμπλήρωση του όγκου των ιδίων κεφαλαίων με συχνά αρκετά υψηλότερο όγκο ξένου κεφαλαίου. Επομένως, η διαπραγμάτευση με υψηλότερο «ποσό» οδηγεί σε αύξηση του κέρδους, αλλά και των ενδεχομένων ζημιών.

Για να σας δώσουμε μια καλύτερη εικόνα για το πώς λειτουργεί η οικονομική μόχλευση σε CFDs, ακολουθεί ένα απλοποιημένο παράδειγμα. Θα χρησιμοποιήσουμε την κίνηση των μετοχών του Facebook μεταξύ 17 Ιουνίου 2019 και 18 Ιουνίου 2019. Οι μετοχές του Facebook είχαν αξία 185 USD (στις 17 Ιουνίου 2019 στην αρχή της διαπραγμάτευσης). Την επόμενη μέρα, στο τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης, είχαν αξία 188,5 USD. Επρόκειτο, δηλαδή, για αύξηση 1,89%. Στον πίνακα με τα παραδείγματα συναλλαγών, η μόχλευση κυμαίνεται από 1:1 έως 1:5. Βλέπουμε τρία διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με το μέγεθος της μόχλευσης. Το κέρδος ή οι ζημίες προκύπτουν ανάλογα με το αν υποθέτουμε τη μείωση ή την αύξηση. Θα δείξουμε ένα παράδειγμα όπου ο έμπορος ανέμενε αύξηση των μετοχών του FB.

 article1

*Τέλη: ο πίνακας δείχνει το λεγόμενο spread, την προμήθεια του μεσίτη, η οποία υπολογίζεται από τα κέρδη του εμπόρου από τη διαφορά μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης. Ποιες είναι οι προμήθειες και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού τους, μπορείτε να μάθετε εδώ.

Ας υποθέσουμε, λοιπόν,ότι  ο έμπορος άνοιξε μια θέση αξίας 10.000 δολαρίων στην αρχή της συνεδρίασης στις 17 Ιουνίου με εκτίμηση για αύξηση και την έκλεισε το επόμενο βράδυ. Η αγορά πραγματικά ανέβηκε. Χωρίς μόχλευση, πραγματοποιείται κέρδος 189 USD. Χρησιμοποιώντας μόχλευση 1:5, το κέρδος θα φτάσει τα 946 USD. Αντίθετα, η απώλειά θα ήταν η ίδια αν είχε υποθέσει την πτώση των τιμών.

Όπως φαίνεται στο παράδειγμα, η χρηματοοικονομική μόχλευση μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη υψηλών κερδών, αλλά παράλληλα να προκαλέσει εξίσου μεγάλες απώλειες. Ως εκ τούτου, ο επενδυτής είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσει κατά πόσο είναι διατεθειμένος να αναλάβει τέτοιους κινδύνους. Εάν ο επενδυτής απαιτεί χαμηλό επίπεδο κινδύνου στις συναλλαγές, τότε η διαπραγμάτευση μετοχών που χρησιμοποιούν CFD δεν θα είναι του γούστου του. Επίσης, οι αρχάριοι δεν συνιστάται να χρησιμοποιούν μόχλευση. Για τους επενδυτές που έχουν τάση προς τον κίνδυνο, αυτός ο τύπος συναλλαγών μπορεί να είναι ευπρόσδεκτο μέρος του χαρτοφυλακίου, αν και ακόμη και οι πιο έμπειροι έμποροι συνήθως δεν χρησιμοποιούν μόχλευση υψηλότερη από 1:5. Ωστόσο, με λογικούς κανόνες διαχείρισης κινδύνου, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα σύστημα συναλλαγών με μεγαλύτερη μόχλευση. Μπορείτε να εξοικειωθείτε με τις βασικές έννοιες, για παράδειγμα, στον ιστότοπο της Goldenburg Group.

Disclaimer: The content of the Reports constitutes Marketing Communication and does not constitute Investment Advice or Investment Research or an offer for any transactions in financial instrument. The content of the Reports represents the view of our experts on a generic basis, and does not take into consideration individual readers personal circumstances, investment experience or current financial situation. In addition, the Reports have not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of Investment Research, and are not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of Investment Research. Readers using the Reports should consider the possibility of encountering substantial losses. The past performance is not a guarantee of future results. Therefore, Goldenburg Group Limited shall not accept any responsibility for any losses of traders due to the use and the content of its Reports.